X

اخبار

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ایجرود ؛ در امرمبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار اقدامات بازدارنده نباید از اقدامات فرهنگی غافل شد

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ایجرود در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم افزایش هزینه قاچاق کالا برای افراد سودجو ارتقاء سطح تعامل و دستگاه‌های عضو کمیسیون برای اثر بخشی بیشتر اقدامات را مورد تاکید قرار داد.

چهارشنبه, 19 تیر,1398
نسخه چاپی
کلمات کلیدی:
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ایجرود ؛ در امرمبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار اقدامات بازدارنده نباید از اقدامات فرهنگی غافل شد

 لطفی افزود : توجه به موضوع فرهنگ سازی برای آگاه نمودن  عموم مردم از تبعات و خسارات ناشی از خرید کالا از جمله افزایش بیکاری ، تعطیلی واحدهای تولیدی و تضعیف سرمایه گذاری را ضروری عنوان کرد.

وی افزود : در صورت همراهی مردم جهت عدم خرید و استفاده از کالای قاچاق و همچنین ارتقای کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی ، قطعا شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد و افزایش فرصت های شغلی خواهیم بود.

تعداد نمایش ها (5)/نظرات (0)

دی ان ان